Memòries

Memòria 2022

L’any 2022 s’ha vist condicionat per la lluita contra una nova variant del SARS-CoV-2, l’òmicron. I també pel repte de tornar a la
normalitat anterior al 2020, amb la dificultat afegida de la crisi en el sector sanitari i social derivada de la manca de professionals.

Malgrat les dificultats, el CSSV ha continuat oferint una atenció integral i de qualitat.

Memòria 2021

El 2021 serà recordat com l’any de les campanyes de vacunació (primera i segona dosi) contra la Covid-19, tant en els usuaris com en els treballadors. El 99% dels residents de la nostra residència, el 72% dels pacients atesos en el sociosanitari i un 98% dels treballadors van ser vacunats, la qual cosa va contribuir a la disminució de casos i de la gravetat.

Memòria 2020

L’any 2020 es recordarà a la majoria dels països del món, com l’any de la pandèmia, l’any de la Covid-19. Si parlem del Sector Salut o Social, aquest record s’accentua.

Al Ricard Fortuny, on es tracta i es cuida gent gran, població diana d’aquesta pandèmia, no oblidarem mai aquest any.

Memòria 2019

Aquest any ha estat un any de canvis en els òrgans de govern del Ricard Fortuny, amb la constitució d’una nova Junta al mes de setembre, formada pels partits amb representació municipal a les eleccions municipals del mes de maig, i amb la incorporació d’un nou president.

Memòria 2018

Un any més hem aconseguit les fites més importants: hem complert en un 95% els objectius que ens marca el CatSalut, hem mantingut un alt grau de satisfacció en les diferents línies de servei, amb un índex de fidelitat dels usuaris del 96,2%, i un any més hem mantingut l’equilibri econòmic i financer del consorci.

Memòria 2017

L’any 2017 ha estat pel CSSV un any d’aposta.

L’increment de la complexitat del nostre usuari en els darrers anys, l’augment molt significatiu de la rotació de llits, el creixement de les persones dependents, la necessitat de mantenir una atenció de qualitat i l’orientació de l’organització a un model d’atenció centrat en la persona…

Memòria 2016

Any rere any, i malgrat el controvertit context econòmic dels darrers anys, continua sent un centre de referència en el territori, tant com a hospital d’atenció intermèdia, la nostra raó de ser, dinàmic i sostenible, com a Residència assistida d’atenció a usuaris d’alta dependència, orientada en l’atenció centrada en la persona a través dels seus professionals. 

Memòria 2015

El que avui presentem de forma resumida, és l’evidència del bon treball, la dedicació, i la professionalitat de totes les persones que formen l’equip humà del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, alhora, és una oportunitat per ponderar quins han estat els temes que per rellevants han influït en el bon govern d’aquesta Institució.

Memòria 2014

Hem viscut una gran part de l’any atents a les diferents propostes de l’entorn, canvis legislatius i objectius dels diferents agents territorials, que podien condicionar el futur de la nostra Institució pels anys vinents; feliçment aquestes circumstàncies no han estat un obstacle per mantenir el grau de compromís i l’entusiasme per afrontar nous reptes en el conjunt de la nostra organització.

Memòria 2013

Memòria 2012

Durant aquest any s’ha assolit el conjunt d’objectius de qualitat i la major part de l’activitat compromesa a través del contracte amb el CatSalut: l’activitat contractada en el servei de llarga estada ha estat un xic inferior a l’esperada, però s’ha reduït novament l’estada mitjana dels pacients ingressats en aquest servei. D’altra banda s’ha continuat incrementant el nivell de complexitat…

Memòria 2011

L’any 2011 ha estat per a la nostra organització un any de màxima activitat, circumstància que, vista des de la perspectiva del sector de la salut i els serveis socials i de país, és del tot positiva. El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny ha estat en obres d’ampliació durant tot l’any. L’objectiu era traslladar els serveis de la Residència Assistida Sant Francesc i ampliar els espais reservats a l’atenció dels usuaris i les seves famílies. 

Memòria 2010

Si analitzem l’activitat assistencial, observem que en tots els àmbits d’actuació hem atès un nombre més alt de persones que en anys anteriors. Aquesta dada ja posa de manifest per si mateixa l’esforç en treball i en eficiència dels equips de professionals que conformen els nostres dispositius.