Qualitat

Política de qualitat

El CSSV és una entitat que presta atenció intermèdia i atenció a persones en dependència, basant-se en un model d’atenció integral a la persona i llur entorn familiar.

En el nostre Propòsit, visió i Valors es determina qui som, cap a on volem anar i els nostres valors. Per tal d’assolir aquests principis, el CSSV opta per aplicar un model de gestió de qualitat total, valorant tant la qualitat de les actuacions intrínseques, pròpies de la nostra raó de ser, com les extrínseques pròpies de la percepció dels nostres pacients/usuaris.

La política de qualitat és el marc conceptual dissenyat per a donar una resposta adequada a les necessitats de les persones que utilitzen els nostres serveis, per a conèixer les seves necessitats i expectatives. La política de qualitat de la nostra institució i el model d’aplicació que esdevé compromet a tota l’organització i als nostres professionals. És, en definitiva, un repte per a la millora continuada en els processos i procediments.

Certificats de qualitat