Junta de Govern

La Junta de Govern, en representació de les entitats consorcionades (Ajuntament de Vilafranca i Consorci de Salut i Social de Catalunya), es compromet a promoure el bon govern de la Institució i a vetllar pel compliment de la finalitat, els valors i els compromisos assumits en aquest Codi ètic.

Secretari Junta de Govern

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

SR. JORDI JUNYENT I PARERA
Representant Grup PSC Ajuntament

Vicepresident

SR. AURELI RUIZ I MILÀ
Representant Grup PDeCAT Ajuntament

SRA. SALVADORA GARCIA RUBIO
Representant Grup ERC Ajuntament

SR. MIQUEL CARTRÓ I BOADA
Representant Grup CUP Ajuntament

SRA. MONTSERRAT ROMAGOSA I MASSANA
Representant Grup VeC Ajuntament

Consorci de Salut i Social de Catalunya

SR. FRANCESC FERRER I FERRET
President del Consorci Sociosanitari de Vilafranca

President

SR. JOSE AUGUSTO GARCIA I NAVARRO
Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya

SR. JOSEP MAYORAL ANTIGAS
President del Consorci de Salut i Social de Catalunya

SR. JOAQUIM MONLLAU BAYERRI
Director de Serveis Jurídics del Consorci de Salut i Social de Catalunya