Els nostres serveis

Els nostres serveis

Al Consorci Sociosanitari de Vilafranca treballem en l’atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència.

Per garantir una atenció integral a les persones al llarg de l’evolució de les seves necessitats, tots els nostres serveis estan coordinats entre ells, i amb els altres equipaments de salut i d’atenció social del municipi de Vilafranca i de la comarca de l’Alt Penedès.

Com s'accedeix als nostres serveis?

Si està a casa seva, demani informació al seu metge de capçalera, que derivarà la sol·licitud a admissions del nostre Centre.

Si està ingressat en un hospital d’aguts, demani informació al metge o a la treballadora social del centre, els quals derivaran la petició a l’equip de la UFISS i aquest a admissions del nostre Centre.

Serveis sanitaris

Són dispositius que ofereixen cures sanitàries. Atenen a persones amb malalties cròniques o a malalts que necessiten rehabilitació després d’un procés agut.

Serveis d'atenció social

Els serveis d’atenció Social són substitutius de la llar i estan adreçats a persones que pateixen diferents graus de dependència.