Residència assistida

La Residència del Consorci Sociosanitari de Vilafranca es troba al Centre Ricard Fortuny, on ocupa la quarta planta de l’edifici. Disposa de 56 habitacions per a un total de 111 residents (95 places concertades i 16 vinculades).

Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constants i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

Objectius de la residència assistida

Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a les persones grans, són els següents:

Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

A qui va adreçat?

Poden accedir-hi aquelles persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per dur a terme les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constant i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la substitució de la llar.

Funcions de la residència assistida

On es pot tramitar?

Per accedir en l’àmbit públic: cal ser beneficiari del grau 2 o 3 de dependència i adreçar-se a l’àrea de treball social del centre residencial.

Per accedir en l’àmbit privat: es pot contactar directament amb l’àrea de treball social del centre residencial.

Tarifes

Les tarifes actuals són:

El copagament que realitza la persona és estipulat pel Departament de Drets Socials.