Usuaris i famílies

Com a entitat, volem donar la millor atenció als nostres conciutadans; buscant, en tot moment, l’excel·lència i la qualitat, a través d’una gestió clínica basada en l’evidència científica i en l’ús eficient i responsable dels recursos.

L’Usuari i el seu entorn familiar són el principal objectiu de les nostres actuacions, que es desenvolupen d’acord amb les directrius del Pla de salut de Catalunya i de les normes d’acreditació del Departament de Drets socials.

Acollida i ingrés

Pròximament, ingressarà en el nostre Centre per rebre assistència sanitària i social.