Unitat d'atenció a l'usuari

La Unitat d’Atenció a l’Usuari té com a objectiu principal prestar un bon servei d’informació i vetllar pels drets i deures dels usuaris i famílies, així com la gestió de suggeriments i queixes. És per aquest motiu que el CSSV posa a la seva disposició diverses vies per fer arribar les seves queixes i/o suggeriments.

Totes les enquestes, reclamacions i suggeriments s’hauran d’enviar a atenciousuari@cssv.cat o bé a Recepció, trobareu el model per emplenar.

Tan bon punt es rebi qualsevol tipus de queixa o suggeriment, la Responsable d’Atenció a l’Usuari adreçarà l’interessat/da al Departament afectat i se li proporcionarà la resposta per escrit.

Sociosanitari

Ha rebut assistència al sociosanitari i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.

Hospital de dia

Ha estat atès/a a l’hospital de dia i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.

UDAP

Ha rebut assistència a la UDAP i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.

PADES

Ha rebut assistència del PADES i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.

Residència assistida

Ha estat ingressat/ada a la residència i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.

Centre de dia

Ha rebut assistència al centre de dia i vol fer qualsevol reclamació o suggeriment.