Canal de denúncies

Política i protocol

El present document té com a objectiu definir la política i el protocol de gestió del sistema intern d’informació de denúncies o canal de denúncies del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (d’ara endavant, CSSV), d’acord amb el que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, Llei 2/2023).

La normativa esmentada té com a finalitat protegir davant possibles represàlies a les persones que, en un context laboral o professional, detecten infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquen mitjançant mecanismes regulats en aquesta. De manera, que mitjançant el present document, s’estableixen concretament la manera en què, les persones
indicades, poden denunciar els fets contemplats en l’esmentada normativa a l’òrgan intern de compliment normatiu del CSSV, així com les conductes i esdeveniments susceptibles de ser comunicats a través dels canals habilitats.

Canal de Denúncies

Si has detectat alguna actuació negligent en l’àmbit de l’organització i tens proves, des d’aquí el pots denunciar de forma totalment anònima i segura.