Atenció intermèdia

El Sociosanitari del CSSV es troba al Centre Ricard Fortuny. Té una capacitat de 187 llits distribuïts en 3 plantes. Les places del centre sociosanitari són públiques i estan concertades amb el Servei Català de la Salut.

Els centres sociosanitaris són els recursos d’internament dotats de les característiques estructurals i del personal necessari per atendre pacients sociosanitaris, especialment en els àmbits de la geriatria i les cures pal·liatives.

Segons la seva estructura de serveis, estan integrats per una o més de les unitats següents:

Unitat de mitjana estada polivalent

És una unitat en la qual es poden atendre indistintament pacients convalescents o tributaris de cures pal·liatives:

Unitat de llarga estada

És la unitat d’hospitalització que té com a funció el tractament rehabilitador, el preventiu per evitar complicacions, i les cures de manteniment, com també de suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a fi d’aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.

Dins d’aquestes unitats s’inclou l’atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.

També inclou l’atenció a pacients amb sida.

Com es pot tramitar?

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

La valoració caldrà que la faci un equip interdisciplinari que pot estar ubicat dins l’àmbit hospitalari, ambulatori o del PADES.