Serveis sanitaris

Atenció intermèdia

Internament i atenció especialitzada en els àmbits de la geriatria i les cures pal·liatives.

Consultes externes

Avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius.

Hospital de dia

Atenció de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés convencional.

PADES

Valoració i seguiment per l’abordatge de l’atenció en pacients amb malaltia avançada en situació final de vida.

Què són els serveis sanitaris

Són dispositius que ofereixen cures sanitàries. Atenen persones amb malalties cròniques o a malalts que necessiten rehabilitació després d’un procés agut. Un cop assolit l’objectiu de l’ingrés, els pacients són donats d’alta i van a un altre centre  o al seu domicili.

També es dona atenció a malalts crònics amb dependència i a persones amb una malaltia en situació de final de vida que necessiten cures pal·liatives.

Com s'accedeix als serveis sanitaris?

L’accés a aquests serveis el tramiten els centres sanitaris (hospitals o centres d’atenció primària) amb el personal sanitari o la treballadora social d’aquests.

Atenció intermèdia

Internament i atenció especialitzada en els àmbits de la geriatria i les cures pal·liatives.

Consultes externes

Avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius.

Hospital de dia

Atenció de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés convencional.

PADES

Valoració i seguiment per l’abordatge de l’atenció en pacients amb malaltia avançada en situació final de vida.