Hospital de dia

L’Hospital de dia del CSSV està ubicat a la planta baixa del Centre Ricard Fortuny.

L’hospital de dia sociosanitari és un servei diürn d’assistència interdisciplinària, de predomini sanitari, per a persones que necessiten rehabilitació funcional i/o estimulació i reorientació cognitiva amb l’objectiu de millorar i/o retardar la pèrdua funcional, prevenir reingressos a hospital d’aguts i facilitar la reinserció al seu domicili.

Programes terapèutics

En funció de les necessitats valorades, es realitza un pla d’atenció i seguiment individualitzat i s’ofereixen diferents programes terapèutics:

A qui va adreçat?

Persones de qualsevol edat, prioritàriament persones grans que necessiten rehabilitació i/o estabilitat clínica després d’un procés agut, manteniment i seguiment de processos crònics sense necessitat d’ingrés i amb suport de cuidador a domicili.

Com es pot tramitar?

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

La valoració caldrà que la faci un equip interdisciplinari que pot estar ubicat dins l’àmbit hospitalari, ambulatori o del PADES.