Centres de dia

El centre de dia disposa de dos serveis: un d’ells ubicat a la planta baixa del Centre Ricard Fortuny de Vilafranca, amb 35 places (27 concertades i 8 vinculades), i un altre situat a la població de Santa Margarida i Els Monjos amb 25 places privades.

El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

L’equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplinari i està format per un director o directora responsable, un/a responsable higienicosanitari i personal d’atenció directa (professionals amb titulació adient per oferir atenció geriàtrica, animació sociocultural, teràpia ocupacional, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social).

L’assignació d’un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d’atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

A qui va adreçat?

Aquest servei d’acolliment residencial s’adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

Constitueix una alternativa a l’internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

On es pot tramitar?

Per accedir en l’àmbit públic: cal ser beneficiari de qualsevol grau de dependència ( 1, 2 o 3) i adreçar-se a l’àrea de treball social del Centre de dia.

Per accedir en l’àmbit privat: es pot contactar directament amb l’àrea de treball social del Centre de dia.

Tarifes

Les tarifes actuals són: 

Tarifes centre de dia vinculat-Aportació usuariDia puntualDia puntual
Jornada senceraMitja jornadaMitja jornadaMitja jornadaJornada sencera
MenjadorSense menjadorMenjadorDia puntualDia puntual
4 dies/mes175,05€4 dies/mes104,81€4 dies/mes133,91€1 dia amb/m35€1 dia amb/m45€
8 dies315,11€8 dies189,06€8 dies246,83€1 dia s/m28€  
12 dies455,65€12 dies273,10€12 dies359,75€    
16 dies595,21€16 dies357,14€16 dies472,67€    
21 dies762,24€21 dies462,16€21 dies613,82€