El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) és una entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a tenir cura de les persones en diversos camps de la salut i l’atenció social. El CSSV es va constituir l’any 2002 i està integrat en les xarxes de serveis públics com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Treballem en l’atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència

Els nostres professionals vetllen per la qualitat humana i el respecte a la dignitat de la persona i a les seves creences, l’afavoriment d’un clima de confiança mútua amb les persones ateses i acompanyants, i la garantia de respecte a la intimitat i confidencialitat. Les seves pautes de conducta queden recollides en el nostre codi ètic, que descriu el nostre compromís.

En les relacions professionals, volem promoure un ambient de treball digne i motivador, que afavoreixi el desenvolupament i el reconeixement de l’equip humà del CSSV i fomenti la seva responsabilitat, en el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.

Si desitges formar part del nostre equip t’agrairem que et descarreguis el model de sol·licitud de feïna, l’omplis i ens el facis arribar escanejat a l’adreça de correu electrònica departamentrrhh@cssv.cat

 

OFERTES DE TREBALL

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d’incloure’l en la borsa de treball de l’entitat, decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció. Les seves dades seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió i a altres drets, en manera en que s’indica a la informació addicional disponible a Política de privacitat.

En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats.

Departament de Recursos Humans