Francesc Ferrer, nou president del Consorci Sociosanitari de Vilafranca

L’economista Francesc Ferrer és el nou president del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, en substitució de Pere Montserrat Ferrer.

Francesc Ferrer ha estat la candidatura de consens de tots els grups municipals i, a proposta de l’Ajuntament, ha estat aprovat recentment el seu nomenament pel Consorci de Salut i Social de Catalunya.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca (CSSV) es va constituir l’any 2002, està integrat en les xarxes de serveis públics, com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social i, com a principal missió, s’encarrega de la gestió del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.

Francesc Ferrer és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professional amb una dilatada experiència de prop de 30 anys en l’àmbit de la gestió sanitària, ha estat gerent del Consorci Sanitari del Alt Penedès, del Laboratori Clínic Intercomarcal de les Comarques de l’Anoia, Alt Penedès i Garraf (CLI Lab), del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, quan es va posar en marxa el Centre Ricard Fortuny, i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). També ha estat director econòmic i financer del Consorci Sanitari de Terrassa, del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, quan es va posar en marxa l’actual Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, i de la Fundació de l’antic Hospital Comarcal de Vilafranca.