Maite Muñoz presenta el treball de final de màster

El passat dimarts 12 de setembre, Maite Muñoz,doctora del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i concretament del servei de PADES, ens va exposar el seu treball de final de màster on descriu els principis ètics i les diferents actituds dels professionals sanitaris i humanització del final de vida.

Aquesta presentació és la novena revisió bibliogràfica dins el context de les sessions clíniques del CSSV.