L’associació TIÁM dona pautes per comunicar-se amb les persones que pateixen demència

L’Auditori del Centre Ricard Fortuny ha acollit aquest dimecres la segona conferència del cicle ‘Cuidem-nos’, organitzat per l’entitat TIÁM amb la col·laboració del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Generalitat, la Fundació “la Caixa” i la Farmàcia Olivé.

Després de la xerrada inicial del març sobre la millora de l’accessibilitat a la vida diari a càrrec de Montserrat Ceballos, la neurologopeda Alicia Gregorio ha ofert eines per comunicar-se amb les persones que tenen demència. En primer lloc, ha recordat que la demència és una alteració persistent del domini cognitiu que afecta les activitats de la vida diària, com ara menjar, dormir, rentar-se les dents o anar a comprar. Totes elles precisen de funcions mentals superiors -atenció, memòria- llenguatge, funcions executives- que estan en fase de retrocés en aquestes persones.

Gregorio subratlla la importància de la consciència, saber què tenen i conèixer-ne l’evolució, d’observar els errors sense retrets i anticipar-se per adaptar-nos a la comunicació mitjançant un suport oral o visual. En aquest sentit, atès que la demència fa que la persona perdi el seu propi reconeixement, no és recomanable preguntar-li si ens coneix.

La neurologopeda explica que es produeix una afàsia progressiva primària, caracteritzada per la pèrdua de les capacitats de parla i llenguatge, que també afecta la lectura i l’escriptura, amb dificultats per trobar paraules o comprendre’n de simples, errors fonètics o problemes per entendre una conversa. El cervell d’algú que pateix aquesta síndrome necessita més temps per comprendre i expressar-se i necessitem comunicar-se amb l’èxit més gran possible.

Així doncs, la comunicació adaptada inclou diverses estratègies. Per exemple, cridar-los pel seu nom, assegurar-nos que ens miren, usar frases molt curtes i missatges senzills, parlar de manera pausada, eliminar distraccions com ara sorolls externs, la ràdio o la televisió, ser pacients i donar-los temps per contestar. Gregorio desaconsella infantilitzar el vocabulari, atès que “els adults amb demència no deixen de ser adults”.

A més, cal aprofitar les primeres hores del matí atès que acostumen a estar més actius. La professional del TIÁM també aposta per apuntar les coses en una agenda o llibre de memòria, no donar per fet que saben o recorden coses que van passar i evitar frases que puguin recordar-los la seva malaltia.

Finalment, la claredat requereix una actitud corporal que transmeti tranquil·litat, descartar dobles sentits, formular preguntes que es puguin respondre amb un sí o un no, una escolta activa, utilitzar més d’un mitjà de comunicació, no fingir -fer-li entendre que no l’hem entès, si és necessari- i preguntar-los si volen ajuda. La idea principal es basa en el lema: “assegura’t que t’ha entès o que has comprès allò que t’ha volgut dir”. La sessió ha continuat amb la projecció d’un vídeo en què la mare afectada conclou que pot haver perdut els seus records, però té els sentiments intactes.

Alicia Gregorio ha conclòs la xerrada reivindicant la tasca dels logopedes, que conceben les persones amb demència no com a subjectes amb una patologia sinó com a éssers humans que volen ser escoltats, necessiten ajuda i volen ser partícips de la seva rehabilitació. Així, la feina va des de la recollida inicial de dades fins al pla terapèutic intensiu i individualitzat.

El cicle ‘Cuidem-nos’ finalitzarà el 22 de maig, novament a l’Auditori del Centre Ricard Fortuny, amb una sessió sobre l’Alzheimer a càrrec de la farmacèutica Gemma Font.