El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) és una entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a tenir cura de les persones en diversos camps de la salut i l’atenció social. El CSSV es va constituir l’any 2002 i està integrat en les xarxes de serveis públics com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Treballem en l’atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència

Els nostres professionals vetllen per la qualitat humana i el respecte a la dignitat de la persona i a les seves creences, l’afavoriment d’un clima de confiança mútua amb les persones ateses i acompanyants, i la garantia de respecte a la intimitat i confidencialitat. Les seves pautes de conducta queden recollides en el nostre codi ètic, que descriu el nostre compromís.

En les relacions professionals, volem promoure un ambient de treball digne i motivador, que afavoreixi el desenvolupament i el reconeixement de l’equip humà del CSSV i fomenti la seva responsabilitat, en el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.

Si desitges formar part del nostre equip t’agrairem que et descarreguis el model de sol·licitud de feina, l’omplis i ens el facis arribar escanejat a l’adreça de correu electrònica departamentrrhh@cssv.cat

 

OFERTES DE TREBALL

 

Les dades que facis arribar al CSSV en compliment del que estableix la llei Orgànica 15/99 de 3 d e desembre, s’utilitzaran exclusivament per processos de selecció que es duguin a terme i en els que es valora l’ajust del teu perfil professional amb el que sol·licitem. Les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat.

 

Departament de Recursos Humans