Descobrim el model de prescripció centrat en la persona

Ramon Fernàndez, farmacèutic del Consorci Sociosanitari de Vilafranca (CSSV), ha conduït la sessió clínica dels dimarts a L’Auditori del Centre Ricard Fortuny amb una xerrada sobre el model de prescripció centrat en la persona, ampliant la sessió anterior sobre el Model d’atenció individualitzat que porta a terme el Catsalut.

D’entrada, ha fet unes reflexions inicials sobre la nostra naturalesa com a centre, on cal ser conscients de la importància que té el nucli operatiu (metges, infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes…) en les decisions que impacten en els pacients i els pressupostos. En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat d’empoderar i corresponsabilitzar-se de la gestió i avançar cap a un model centrat en la persona, individualitzat i acordat amb els pacients.

La sessió ha concretat aquest tema, aprofundint en el Model de prescripció centrat en la persona. Es tracta d’un model d’atenció profundament interdisciplinari, que busca individualitzar les prescripcions segons les necessitats, fragilitat, complexitat i preferències del pacient. El seu objectiu és reduir la polimedicació inadequada, que provoca ingressos evitables, reaccions adverses, falta d’adherència al tractament i altres problemes greus de salut i pel sistema.

L’auditori ha valorat positivament el model, tot i que s’han repassat algunes de les dificultats que ens podem trobar en la seva implantació.