Ofertes de treball

Oferta de treball oberta.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir llocs de treball de :

Metge/essa

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de treball oberta.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 (Octubre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir un lloc de treball de gerocultor/a:

Anunci

Nota informativa

Bases categoria professional gerocultor/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu i proposta de contractació gerocultor/a

Resolució definitiva gerocultor/a

-----------------------------------------------------------------------

Procés de selecció finalitzat.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, cerca un lloc de treball

             Farmacèutic especialista -FIR- Farmàcia Hospitalària

amb dependència directa de gerència, essent la seva la missió el proveïment d’una atenció farmacèutica de qualitat als usuaris del CSSV, promocionant una farmacoteràpia efectiva, segura i eficient en un context d’atenció integral i continuada, mitjançant uns objectius clars i raonables.

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Titulació de llicenciat en farmàcia
 • Titulació oficial de farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària -via FIR- (Imprescindible)
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques
 • Experiència professional acreditada en la gestió d’un servei de farmàcia hospitalària/sociosanitari

Es valora

 • Capacitat de gestionar i treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat de lideratge
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Polivalència
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 d'octubre de 2019

      Vilafranca del Penedès, juliol de 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció resolt amb data 29/07/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 20 de setembre de 2019

Vilafranca del Penedès, juliol de 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 (Abril)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Nota informativa

Bases categoria professional gerocultor/a

Llistat definitiu aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (gerocultor/a)

Bases categoria professional d'auxiliar d'infermeria

Llistat provisional aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (auxiliar d'infermeria)

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

Llistat definitiu i proposta contractació (gerocultor/a)

Llistat definitiu i proposa contractació (auxiliar d'infermeria)

Resolució definitiva gerocultor/a

Resolució definitiva auxiliar infermeria

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata, a partir de març de 2019
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 15 de març de 2019

 

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2019

-----------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Coordinador mèdic, especialista en geriatria

Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip de 7 metges i  supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .

El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge especialista.

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i d’acord amb la seva trajectòria i vàlua professional.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitats comunicatives
 • La polivalència
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 de març de 2019

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2019

------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018 (desembre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc  de treball: 

Anunci

Nota informativa (període presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional de gerocultor/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (gerocultor/a)

Llistat definitiu i proposta contractació (gerocultor/a)

Resolució definitiva gerocultor/a

 

--------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Metge/essa, especialista en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria..
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 de desembre de 2018.

Vilafranca del Penedès, 6 de novembre de 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018 (Octubre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball: 

Anunci

Nota informativa (període de presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional d'infermer/a

Bases categoria professional d'auxiliar de farmàcia

Bases categoria professional de fisioterapeuta

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu aspirants i proposta (Infermer/a)

Llistat definitiu aspirants i proposta (Auxiliar de farmàcia)

Llistat aspirants admesos i proves complementàries/entrevista (Fisioterapeuta)

Resolució (Infermer/a)

Resolució (Auxiliar de farmàcia)

Llistat definitiu aspirants i proposta (fisioterapeuta)

Resolució gerent (fisioterapeuta)

 

-------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Nota informativa (període de presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional de gerocultor/a

Bases categoria professional de netejador/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitius i resultat - netejador/a

Resolució - netejador/a

Llistat definitius i resultats - gerocultor/a

Resolució - gerocultor/a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

 

Metge/essa, especialista en geriatria

 

S'ofereix

 • Contracte de rellevista i perspectiva de continutat¨a la seva finalització.
 • Incorporació setembre de 2018
 • Jornada completa més guàrdies localitzables
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 20 d'agost de 2018. S'ha ampliat el termini de presentació de candidatures fins el dia 28 de setembre.

 

Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2018

-----------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir vuit llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Bases

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Nota informativa

Llistat provisional de candidats/tes admeses/exclosos

Llistat definitius i resultats

Resolució

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 30/04/2018.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) treballa en l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència.  Té una Residència Assistida ubicada en el propi centre Ricard Fortuny, amb una capacitat per atendre a 111 residents.  El CSSV precisa cobrir un lloc de treball de:

 

DIRECTOR/A TÈCNICA RESIDÈNCIA ASSISTIDA AMB PERFIL D'INFERMERIA

 

Es cerca un/a professional infermer/a que tingui experiència amb la conducció d’equips o vulgui iniciar-se en l’àmbit de la gestió per desenvolupar el projecte d’Atenció Centrada a la persona. Aquest professional comptarà amb el suport dels departaments de Recursos Humans, Econòmic i Serveis generals podent-se centrar en l’activitat de gestió i l’assistencial. 

Missió: En dependència de la Direcció assistencial haurà de contribuir en les polítiques de salut i socials de la Residència Assistida del CSSV, impulsant el projecte d’Atenció Centrada a la persona.

Haurà de dissenyar, planificar, executar i avaluar l’activitat dels professionals del seu equip i el seu entorn organitzatiu per mantenir els estàndards de qualitat.

S'ofereix

 • Contracte laboral interinitat pendent de convocatòria, amb perspectiva de continuïtat.
 • Incorporació immediata
 • Jornada laboral completa
 • Condicions laborals i retributives a determinar segons l'experiència i els mèrits dels candidats/es
 • Carrera professional i formació específica

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de diplomat o grau d’infermeria.
 • Es valorarà favorablement acreditar haver realitzat un màster/postgrau en gestió de centres residencials i/o d’equips de treball
 • Acreditar experiència professional en atenció a la gent gran, especialment en el malalt crònic complex i en la gestió d’equips de treball
 • Lideratge per motivar l'equip al seu càrrec
 • Incorporació immediata

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de lideratge i de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a la Sra. Lourdes Martínez, directora Assistencial del CSSV: lmartinez@cssv.es. Data màxima de presentació de candidatures 23 de febrer de 2018

Els/les candidats/es preseleccionats/des realitzaran entrevistes amb la directora assistencial per concretar les funcions i responsabilitats del lloc de treball i si s’escau la realització d’un qüestionari competencial.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 13/11/2017.

Oferta de treball oberta 06/10/2017

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir dos llocs de treball de

 

Metges/sses

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa o mitja jornada, preferentment jornada completa
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques
 • Incorporació immediata

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 d’octubre de 2017

Vilafranca del Penedès, 6 octubre de 2017

 

 --------------------------------------------------------------------

 

Finalitzat el termini d'entrega de sol·licituds el dia 29/09/2017

TÈCNIC ADMINISTRATIU/VA

 

Perfil: gestió de la contractació pública i altres àmbits, amb dependència directa a Gerència

Missió: ser la persona referent en el desenvolupament de les tasques tècniques relacionades amb els procediments administratius que hagi de realitzar el CSSV en compliment de la Llei de contractes del Sector Públic la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i altres àmbits del CSSV

 

S'ofereix

 • Contracte laboral temporal, amb perspectiva de continuïtat.
 • Temps parcial: 5 hores/diàries, torn matí. Possibilitat d’ampliació de jornada segons evolució.
 • Sou segons conveni: 1er Conveni Col.lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut i en funció a la vàlua de la persona candidata
 • Formació continuada
 • Projecció de promoció professional segons evolució de les funcions i les responsabilitats que es vagin assolint.
 • Incorporació immediata

 

Funcions i tasques

Àmbit Contractació Pública

 • Responsable de l’elaboració dels plecs tècnics dels procediments que hagi de treure el CSSV amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret o personal extern
 • Responsable de l’elaboració de l’informe tècnic d’avaluació de les ofertes presentades amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb els procediments
 • Definir calendari dels procediments, convocar components de les corresponents meses...

Aquestes funcions i tasques es duran a terme amb la col·laboració i el suport del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci -SACAC- per consultes i documentació jurídicoadministratives relacionades amb els procediments

 • Persona referent amb els seguiments dels procediments: quadre de seguiment a l’abast del Comitè de Direcció amb actualització de l’estat. Publicació i actualització de la informació dels diferents procediments segons marca la Llei de transparència

 

Altres Àmbits

 • Persona referent en vetllar per la publicació de la documentació actualitzada dels diferents àmbits (jurídic, econòmic, pressupostari, contractació, laboral...) segons el que marca la Llei 19/2014 de transparència. Seguiment, formats estàndards.
 • Elaboració de protocols, circuits... a petició de Gerència relacionats amb qualsevol àmbit del CSSV, amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del document concret
 • Redacció de documentació/informes associats a la Gerència
 • Vetllar pel seguiment del pla d’inversions anual del CSSV: a partir del quadre d’inversions aprovat, haurà de vetllar per el seu seguiment, a nivell d’estat d’execució, econòmic, tipus de procediment a aplicar. ...Presentació del seguiment trimestral a Gerència
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb el Pla d’inversions
 • Altres funcions inherents en el lloc de treball

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol del cicle formatiu grau superior o formació professional equivalent de la família d’Administració i Gestió, o titulació superior relacionada ( dret...)
 • Domini avançat del programari Office (Word, Excel, i Power Point)
 • Nivell C de català o nivell superior
 • Incorporació immediata

 

Es valorarà

 • Formació complementària amb les funcions a dalt descrites
 • Persona autònoma, discreta i habituada a treballar amb informació confidencial
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a www.cssv.es/treballa-amb-nosaltres/a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Data màxima de lliurament de candidatures 29 de setembre de 2017.

Totes les candidatures seran tractades amb la confidencialitat corresponent i d’acord amb la Llei de Protecció de Dades.

---------------------------------------------------------------------------

 

Oferta de treball oberta 25/11/2016: Metge/ssa

Finalitzat el termini d'entrega de sol·licituds.

-----------------------------------------------------------------------------

El CSSV inicia un  concurs de mèrits per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Bases:

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

 

LLISTATS PROVISIONALS ASPIRANTS ADMESOS:

 

LLISTATS DEFINITIUS ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS I PROPOSTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:

 

ACORDS:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------