Vanessa Freixedes comparteix experiències properes a la mort en la darrera sessió bibliogràfica

Vanessa Freixedes Martínez, infermera especialitzada en geriatria i cures pal·liatives, ha parlat de les experiències properes a la mort en la sessió bibliogràfica d’aquest dimarts a L’Auditori del Centre Ricard Fortuny.

D’entrada, s’ha posat damunt la taula el fet que, durant el segle XXI, estem veient un retorn de les creences i els valors espirituals, i en les actuals construccions de sentit hi ha un consens en veure que la mort i la vida formen una unitat.

¿Què hi diu la ciència actualment? La Vanessa ens ha presentat la proposta de diverses escales de valoració i els estudis existents de diverses cohorts: en general, hi ha una confluència important en la descripció de dissociacions, benestar, plenitud de sentit, expansió de la consciència, el traspàs al més enllà, la trobada amb éssers estimats morts, etc. S’ha detectat que les persones sovint canvien d’actitud envers la vida, passant a ser menys materialistes i més altruistes i espirituals. Les hipòtesis sobre la causa d’aquestes experiències són múltiples i són encara tema de debat.

Finalment, s’han repassat les experiències de final de vida que tenen una similitud significativa a les comentades a la sessió i formen part del dia a dia del nostre equip de PADES.