Com a entitat, volem donar la millor atenció als nostres conciutadans; buscant, en tot moment, l’excel·lència i la qualitat, a través d’una gestió clínica basada en l’evidència científica i en l’ús eficient i responsable dels recursos. Les nostres estratègies de gestió i organització assistencial, s’atenen als principis de Responsabilitat Social Corporativa establerts dins el nostre model de qualitat i de millora continuada.

L’Usuari i el seu entorn familiar són el principal objectiu de les nostres actuacions, que es desenvolupen d’acord amb les directrius del Pla de salut de Catalunya i de les normes d’acreditació del Departament de Benestar social i Família.

Unitat d'Atenció a l'Usuari

La Unitat d’ Atenció a l’ Usuari té com a objectiu principal prestar un bon servei d’informació, vetllar pels drets i deures dels usuaris i famílies i la  gestió de suggeriments i queixes.

Per tal de poder aconseguir-ho i millorar constantment el nostre servei, és imprescindible la seva opinió.

Es per aquest motiu que el CSSV posa a la seva disposició varies vies per fer arribar les seves queixes i/o suggeriments:

1) A recepció trobarà el model per complimentar.

2) A través de l’enquesta de satisfacció que rep l’usuari el dia de l’alta on pot afegir la seva opinió del servei.

3) A través de la bústia ubicada davant d’Admissions.

4) Enviant la seva queixa o suggeriment a la següent adreça electrònica atenciousuari@cssv.cat

5) Dirigint-se directament a la persona Responsablede l'Atenció a l’ Usuari (RAU).

 

L’horari d’atenció és:  Dijous de 10:00 a 12:00 h.

Quan es rep qualsevol tipus de queixa o suggeriment, la persona Responsable de l'Atenció a l’ Usuari li fa arribar abans dels quinze dies de la recepció del document, una resposta per escrit.

Per tal de facilitar la informació amb els nostres clients, el CSSV disposa de diferents documents on s’orienta i s’informa del nostre funcionament i codi ètic: