Serveis Sanitaris

Són dispositius que ofereixen cures sanitàries. Atenen a persones amb malalties cròniques o a malalts que necessiten rehabilitació després d’un procés agut. Un cop assolit l’objectiu de l’ingrés, els pacients són donats d’alta i van a un altre centre  o al seu domicili. També es dóna atenció a malalts crònics amb dependència i a persones amb una malaltia en situació de final de vida que necessiten cures pal·liatives.

L’accés a aquests serveis el tramiten els centres sanitaris (hospitals o centres d’atenció primària) amb el personal sanitari o la treballadora social dels mateixos.

Centre Sociosanitari

El Sociosanitari del CSSV es troba al Centre Ricard Fortuny. Te una capacitat de 225 llits distribuïts en 3 plantes. Les places del centre sociosanitari són públiques i estan concertades amb el Servei Català de la Salut.

Hospital de Dia

L’Hospital de dia del CSSV es troba ubicat a la planta baixa del Centre Ricard Fortuny. Té capacitat per a 40 places.

Aquest servei s’adreça a dos grans grups de persones, a les quals es presta atenció en espais  específics per cada un d’ells:

  • Persones amb alteracions neurocognitives (demències i altres trastorns cognitius) que necessiten estar un temps en observació a fi que se’n pugui definir el diagnòstic o be  persones a qui els cal fer activitats de pscoestimulació.
  •  Convalescents, que necessiten fer rehabilitació i recuperació i ho poden fer en règim ambulatori.

Consulta Externa

La unitat de consultes externes esta adreçada al diagnòstic, avaluació i seguiment de persones amb trastorns de conducta i/o cognitius, motivats per un procés de demència o per altres processos associats a la geriatria.

Servei de Rehabilitació

Està ubicat en la planta baixa del Centre Ricard Fortuny. La seva funció es dissenyar un pla individual de Fisioteràpia per cada persona ingressada, per tal de millorar la seva mobilitat i  Autonomia Personal.