Pades de l'Alt Penedès

És un equip sanitari de valoració i seguiment que dona suport a l'atenció primària per l'abordatge de l'atenció en pacients amb malaltia avançada en situació final de vida, que requereixen de la interdisciplinarietat i de l'especialització.

A més de realitzar atenció integral directa (l'equip es desplaça al domicili), té un paper important en la gestió de casos complexes, en la coordinació de recursos entre nivells assistencials i també en la docència a la xarxa d'atenció primària i sociosanitaria.

El PADES no cobreix l'atenció d'urgències ni substitueix als equips d'atenció primària de salut.