Serveis d’Atenció Social

Els serveis d’atenció Social són substitutius de la llar i estan adreçats a persones que pateixen diferents graus de dependència. S’hi accedeix a través dels equips de Treball Social dels centres d’Atenció Primària de salut o del municipi on viu la persona dependent.

Residència Assistida

La Residència del Consoci Sociosanitari de Vilafranca, que s’havia ubicat durant molts anys al centre Sant Francesc (antic hospital de Vilafranca), es troba des del 2012 al Centre Ricard Fortuny, on ocupa la planta 4 del edifici. Disposa de 54 habitacions per a un total de 107 residents.

La Residència del CSSV s’adreça a gent gran, que no pot viure sola, perquè necessiten ajuda per fer les activitats bàsiques de la vida diària, però que no precisa d’atencions sanitàries específiques, apart de les que els corresponen per la seva edat.

Centre de dia

El centre de dia és un servei que permet atendre durant tot el dia persones grans que tenen un nivell de dependència lleu i que necessiten ajuda per algunes activitats de la vida diària.