Ismael Rodríguez Galindo

Perfil

 • Màster en direcció i organització del capitat humà (UPC).
 • Màster en direcció de recursos humans (EAE).
 • Postgrau en dret del treball (UPF).
 • Llicenciat en dret (UOC).
 • Llicenciat en ciències del treball (UOC).
 • Diplomat en relacions laborals (UB).
 • Tècnic superior de prevenció de riscos laborals, especialitats en seguretat i higiene en el treball (CEAM).

Trajectòria professional

 • Director de recursos humans del CSSV (des de febrer 2022).
 • Professor col·laborador i tutor del Màster Universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC) (des de maig 2020).
 • Director de recursos humans del CIRE (2017-2021).
 • Director de gestió de persones del Consorci Hospitalari de Vic (2015-2017) -primers 6 mesos Cap d’administració de personal i relacions laborals-.
 • Cap de relacions laborals del Consorci Sanitari de Terrassa (2006-2015).
 • Cap d’administració de personal i relacions laborals de Creu Roja a Catalunya (2000-2006).
 • Tècnic responsable àrea laboral Assessoria d’empreses SG (1988-1999).