com accedir als nostres serveis

 • Si està a casa seva, demani informació al seu metge de capçalera, que derivarà la sol·licitud a admissions  del nostre Centre.
 • Si està ingressat en un hospital d’aguts, demani informació al metge o a la treballadora social del centre, els quals derivaran la petició a l’equip de la UFISS i aquest a admissions del nostre Centre.

Requeriments a portar el dia de l'ingrés

L'equip de professionals que treballem al Centre Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, ens adrecem a vostè per fer-li arribar la nostra salutació.

Properament ingressarà per rebre assistència sanitària i/o social. El seu ingrés serà programat i la seva estada temporal.

Si vostè estroba a casa, cal concretar amb el seu metge de capçalera la necessitat o no de transport sanitari.

És important que vostè arribi al Centre acompanyat d'un familiar o persona del seu entorn, i que porti:

 • La Targeta sanitària (C.I.P) i el D.N.I
 • L'informe actualitzat del seu estat de salut i la medicació que pren
 • Roba i útils d'higiene:
  1. Caixa de mocadors de paper
  2. Paquet de tovalloletes humides
  3. Els seus estris d'higiene personal
  4. Un pot per guardar la pròtesis dental (si s'escau)
  5. Dos parells de calçat que subjecti bé el peu
  6. Roba còmode i fàcil de posar i treure
  7. La roba ha d'anar correctament identificada amb betes de roba amb el nom i cognoms impresos o brodats.
 • Eviti portar objectes de valor i diners a sobre. El Centre no es pot fer responsable de les pèrdues dels objectes personals.

Una vegada hagi ingressat, l'equip d'infermeria l'orientarà en cas que necessiti un determinat tipus de roba.