1 de febrer de 2018

Alzheimer, què hem de saber?


 

Alzheimer, què hem de saber?

la malaltia va ser descoberta pel dr. Alois Alzheimer l’any 1906

 

que és?

l’Alzheimer és un trastorn cerebral progressiu i irreversible, que provoca pèrdua de memòria, dificultats en el llenguatge i alteració del pensament, afectant la capacitat de la persona per dur a terme activitats quotidianes.

 

a qui pot afectar?

la majoria de persones afectades per la malaltia són d’avançada edat, en la majoria dels casos la simptomatologia apareix després dels 65 anys.

 

tractament

no existeix cap tractament efectiu per guarir la malaltia, però si que existeixen tractaments farmacològics i no farmacològics que ajuden a frenar-ne el deteriorament.

 

possibles símptomes d’alarma

  • pèrdua de memòria recent
  • dificultats per realitzar tasques habituals (problemes per utilitzar electrodomèstics que abans s’utilitzaven sense dificultat)
  • problemes en el llenguatge, dificultat per trobar la paraula adequada
  • desorientar-se pel que fa el dia, o pel que fa a recorreguts d’espais quotidians
  • dificultats per prendre decisions
  • canvis d’humor, comportament, personalitat...
  • pèrdua d’iniciativa per fer coses i envers les relacions socials

 

què fer davant la sospita?

consulta al teu metge de família o a un especialista (neuròleg-neuropsicòleg).

 

Veure video explicatiu