16 de maig de 2013

ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA DESPRÉS D’UN ICTUS

És molt important implicar a la persona des del començament per col•laborar en les activitats. Hem d’ajudar-la, no suplir-la, així ajudarem a millorar la seva independència i augmentar la seva autoestima


CONSELLS BASICS

 • Mantenir una posició correcta tant al llit com a la cadira

 • Es recomanable oferir els estímuls (sons, conversa,…)  pel costat afectat.

 • S’ha d’estimular la col·laboració del  costat no afectat, tant per menjar com per vestir-se

 • Fer servir la mà no afectada per menjar. Són d’utilitat les estovalles antilliscant.

 • Per vestir-se s´ ha de començar pel costat afectat

 • Per facilitar l´ activitat de vestit es poden fer servir ajudes tècniques específiques (stick dressing, calçador llarg)

 • Instal·lar adaptacions: agafadors, elevador WC.

 • Fer l´ activitat de dutxa a una dutxa adaptada, amb cadira de dutxa, agafadors i terra antilliscant

 

ADAPTACIO DEL DOMICILI

 • Es recomanable que l’accés al domicili i a l’ interior no tingui cap tipus de desnivell.

 • En el cas que hi hagi un esgraó o escala serà necessari una barana, i si es possible una rampa

 • Si no hi ha possibilitat de suprimir l’escala es poden instal·lar sistemes d’ajuda: salvaescales, elevadors, plataformes,...

 • L’amplada de les portes ha de tenir un mínim de 0.90 mts. Pel pas d´ una cadira de rodes

 • Eliminar catifes i qualsevol objecte que pugui generar problemes de mobilitat.

 • Per facilitar la deambulació de les persones amb mobilitat reduïda és recomanable instal·lar baranes a les parets.

 • WC ha d´ estar a una alçada mínima de 45-<metricconverter productid="50 cm" w:st="on">50 cm</metricconverter>  del terra, en cas contrari, serà necessari un elevador.

 • Es recomana instal·lar agafadors per facilitar aixecar-se, seure i mantenir-se dret.

 • No instal·lar cap armari a sota del rentamans per facilitar l’accessibilitat amb cadira de rodes.

 • Millor utilitzar dutxa que banyera, amb terra antilliscant, o catifa antilliscant

 • Utilitzar una cadira de dutxa per fer aquesta activitat.

 • Instal·lar agafadors tant a l’ interior com a l’exterior de la dutxa.

 • Si no hi ha possibilitat de canviar la  banyera per una dutxa utilitzar llavors una taula de banyera .