Treballem en atenció al malalt crònic, rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència, a través d’un conjunt de serveis i dispositius que es troben al Centre Ricard Fortuny i al Centre Sant Francesc. Tots els nostres serveis estan coordinats entre ells i amb els altres equipaments de salut i d’atenció social del municipi, per garantir una atenció integral a les persones al llarg de l’evolució de les seves necessitats.

 

Els professionals del Consorci Sociosanitari de Vilafranca formen un equip pluridisciplinari, coordinat, compromès amb l’actualització constant del seus coneixements i amb la millora dels processos assistencials i de l’atenció a l’usuari.

 

Al CSSV entenem que la Formació Continuada és una via eficaç per ajudar a mantenir i desenvolupar la capacitació dels professionals i fomentar actituds positives, i esdevé un element clau en relació amb la millora de l’atenció als propis usuaris i la consecució dels objectius sanitaris i assistencials.

 

Un cop a l'any realitzem la memòria del CSSV ,  on recollim totes les accions dutes a terme durant l'any  per posar aquesta informació a l'abast del ciutadà. (veure memòries).

 

Podeu conèixer l'activitat recent de l'entitat a l'apartat de notícies.