Formació

Al CSSV entenem que la Formació Continuada és una via eficaç per ajudar a mantenir i desenvolupar la capacitació dels professionals i fomentar actituds positives. En definitiva, la formació permanent és un instrument que ens ha de permetre millorar la qualitat en tots i cadascún dels nostres àmbits d'actuació.

 

 

Pla igualtat i compromís institucional

El Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes del CSSV ha de ser el conjunt ordenat de mesures, adoptades després d'elaborar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Es per això que s’ha creat la Comissió d'Igualtat que es una comissió de caràcter consultiu i assessor formada per tres representants de la part social de l'empresa i tres professionals del CSSV nomenats per la Direcció de centre, on s'inclou l'agent d'igualtat que és la persona referent en les polítiques de igualtat i del pla d'acció. Amb la implantació i desenvolupament del Pla d'Igualtat es continuarà treballant pel respecte a tots aquests principis, acceptant, a més, la responsabilitat de millora de la situació present i facilitant, a la vegada, la participació de tots/es els/les professionals i la dels seus agents socials.

 

 

 

Proccessos de convocatòries

acreditació "Hospitals Lliures de Fum"