resolucions d'incompatibilitats

El CSSV no disposa de cap resolució d'incompatibilitats.