Qui som?

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) és una entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a tenir cura de les persones en diversos camps de la salut i l’atenció social. El CSSV es va constituir l'any 2002 i està integrat en les xarxes de serveis públics, com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social.

Treballem en l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència.

Per garantir una atenció integral a les persones al llarg de l'evolució de les seves necessitats, tots els nostres serveis estan coordinats entre ells, i amb els altres equipaments de salut i d'atenció social del municipi de Vilafranca i de la comarca de l'Alt Penedès.

La nostra organització es fonamenta en un codi de valors i pautes de conducta que es recullen en un Codi ètic que és la base de la Missió, Visió i Valors institucionals. Aquests afecten a totes les persones i entitats que de forma permanent o puntual formin part de l'organització.