El 10 de desembre de 2012 es va presentar i es va aprovar per unanimitat dels membres de la Junta de Govern el Codi de Bon Govern.