Dades de Facturació electrònica

Entitat Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
CIF Q0801154F
DIR3 A09010511
Oficina Comptable Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
DIR3 A09010511
Òrgan Gestor Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
DIR3 A09010511
Unitat Tramitadora Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Bústia de lliurament https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7