15 de junio de 2022

El CSSV participa en el projecte de recerca RESI-COVID19


El passat 30 de maig van venir al CSSV els investigadors de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya a recollir dades al nostre centre per a la recerca del Projecte Resi-COVID19.

El Projecte ResiCOVID-19 pretén Avaluar l’impacte de la pandèmia de COVID-19 en les persones i organitzacions de l’àmbit residencial de Catalunya i fer propostes de millora del model assistencial. El Projecte ResiCOVID-19 està liderat cooperativament per professionals i organitzacions amb un extraordinari bagatge de recerca en envelliment, atenció a persones grans, cronicitat i atenció al final de la vida, amb una gran expertesa metodològica i una contrastada capacitat i solvència en gestió de projectes. Són directors del Projecte: Dr. Xavier Gómez-Batiste, Dr. Jordi Amblàs i Novellas i Dr. Javier Jerez Roig. Són persones amb un ampli ventall de coneixement i expertesa tant en el món acadèmic com assistencial. Conjuntament amb la contribució de múltiples socis nacionals i internacionals -aquest projecte compta amb el recolzament dels principals actors del sector-, es donen tots els ingredients perquè aquest esdevingui un projecte amb una gran capacitat transformadora i un alt impacte social i científic, tan a nivell nacional com internacional. Aquest Projecte és avalat pel Departament de Salut i el Departament de Drets Socials del Govern de Catalunya. És l’únic projecte seleccionat per l’AGAUR per avaluar l’impacte de la pandèmia en l’àmbit residencial.