Hospital de Dia

 

Són dispositius assistencials per a l'atenció de pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés convencional.

L'hospital de dia sociosanitari és un servei d'assistència interdisciplinària, de predomini sanitari, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques hi va durant el dia per rebre tractament integral i tornar després al seu domicili.

El tractament comprèn des de les cures d'infermeria i administració de medicació, i la reeducació motriu pròpia de la fisioteràpia i teràpia ocupacional, fins a les diverses modalitats de treball intel·lectual i corporal: psicoestimulació, orientació a la realitat i teràpia recreativa.

La seva utilització pot ser posterior a l'alta d'un centre sociosanitari, per exemple per perllongar el tractament subministrat en una unitat de convalescència o per evitar l'ingrés prematur en un centre sociosanitari per ajustament i control farmacològic, avaluació del pacient geriàtric, etc.

L’Hospital de dia del CSSV es troba ubicat a la planta baixa del Centre Ricard Fortuny. Te capacitat per a 40 places.

Aquest servei s’adreça a dos grans grups de persones, a les quals es presta atenció en espais  específics per cada un d’ells:

  • Persones amb alteracions neurocognitives (demències i altres trastorns cognitius) que necessiten estar un temps en observació a fi que se’n pugui definir el diagnòstic o be  persones a qui els cal fer activitats de pscoestimulació.
  •  Convalescents, que necessiten fer rehabilitació i recuperació i ho poden fer en règim ambulatori.