Consultes Externes

La unitat de consultes externes esta adreçada al diagnòstic, avaluació i seguiment de persones amb trastorns de conducta i/o cognitius, motivats per un procés de demència o per altres processos associats a la geriatria.

L'avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius és l'activitat per la qual s'arriba a un diagnòstic clínic que, a més, valora les capacitats i necessitats de determinats pacients, mitjançant un procediment de diagnòstic unidisciplinar o multidisciplinar, segons escaigui, per tal de dissenyar un pla d'intervenció global. Aquesta avaluació és una eina de suport especialitzada per a l'atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.