com accedir als nostres serveis

 • Si està a casa seva, demani informació al seu metge de capçalera, que derivarà la sol·licitud a admissions  del nostre Centre.
 • Si està ingressat en un hospital d’aguts, demani informació al metge o a la treballadora social del centre, els quals derivaran la petició a l’equip de la UFISS i aquest a admissions del nostre Centre.

Requeriments a portar el dia de l'ingrés

L'equip de professsionals que treballem al Centre Sociosanitàri de Vilafranca, ens adrecem a vostè per fer-li arribar la nostra salutació.

Properament ingresarà per rebre assistència sanitària i/o social. El seu ingrés serà programat i la seva estada temporal.

Si vostè estroba a casa, cal concretar amb el seu metge de capçalera la necessitat o no de transport sanitari.

És important que vostè arribi al Centre acompanyat d'un familiar o persona del seu entorn, i que porti:

 • La Targeta sanitària (C.I.P) i el D.N.I
 • L'informe actualitzat del seu estat de salut i la medicació que pren
 • Roba i útils d'higiene:
  1. Caixa de mocadors de papel
  2. Paquet de tovalloletes humides
  3. Els seus estris d'higiene personal
  4. Un pot per guardar la pròtesis dental ( si s'escau)
  5. Dos parells de calçat que subjeti bé el peu
  6. Roba còmode i fàcil de posar i terure
  7. La roba ha d'anar correctament identificada amb betes de roba amb el nom i cognoms impressos o brodats.
 • Eviti portar objectes de valor i no porti molts diners a sobre. El Centre no es pot fer responsable de les pèrdues dels objectes personals.

Una vegada hagi ingressat, l'equip d'infermeria l'orientarà en cas que necessiti un determinat tipus de roba.