6 de juliol de 2020

Recomanacions bàsiques per minimitzar els efectes negatius del confinament


El confinament viscut en aquests darrers mesos, ha suposat una disminució de la nostra mobilitat. Això ha provocat una disminució de la capacitat a l'esforç i una pèrdua de força muscular.

Per intentar revertir aquesta situació, recomanem realitzar exercici físic de forma diària,  sempre i quan presentem un bon estat de salut i respectant les limitacions de cadascú.

Recomanacions per mantenir una activitat física diària:

  • Caminar de 30 a 60 minuts diaris a un ritme constant.
  • Es recomana realitzar exercici d'intensitat lleuger-moderat. És a dir, que el cansament dels músculs que treballen o la sensació de dificultat respiratòria durant l'exercici hauria d'estar entre 4-5 a l'escala de Borg (Imatge) (pel damunt del color verd, però sense arribar al vermell).
  • Participar en activitats grupals d'entitats veïnals i equipaments esportius municipals: ioga, balls, aquagym...
  • Controlar la respiració durant l'activitat.
  • Mantenir una bona hidratació.
  • Evitar la fatiga.
  • Aprofitar les hores de menys calor, com la primera hora del matí i al vespre.

Recomanacions per disminuir els hàbits sedentaris i l'immobilisme:

  • Aixecar-se de la cadira/sofà a l'hora dels anuncis o cada 30 minuts, i donar una volta per casa.
  • Realitzar tasques que fem assegut/des com plegar roba, planxar, ordenar documentació, etc. fer-les dret i si fos necessari, alternar estones assegut/dret.
  • Disminuir l'ús del ascensor: pujant/baixant les escales un pis i augmentar progressivament, segons la capacitat a l'esforç.

Núria Guerrero i Jon Ozaita

Fisioterapeutes del Consorci Sociosanitàri de Vilafranca.