19 de febrer de 2020

Club de lectura Bioètica


Des del CEA de l’Hospital de l’Alt Penedès s’ha impulsat la creacio d’un Club de lectura Bioètica com un espai de reflexio en el qual diferents professionals sanitaris poden compartir els seus punts de vista sobre la salut,la malaltia i l’assistencia sanitària a partir de la lectura de diferents obres literàries que tracten sobre aquestos temes.

Durant aquest curs s’han realitzat 4 sessions i per part del CSSV han participat el dr.Jeroni Muñoz ,metge geriatre ,responsable de l’UDAP i  referent de psicogeriatria  i la dra.Maite Muñoz ,metgessa de familia,responsable del PADES i referent de cures pal.liatives.”