4 de desembre de 2018

XERRADA ESCOLA DE FAMÍLIES: CUIDAR AL CUIDADOR/A


El darrer dijous 22, es va donar una xerrada interessant a càrrec dels nostres professionals Xavier Montaner (Neuropsicòleg) i Mariona Jacobs (T. Social). La trobada va comptar amb públic nombrós i expectant per conèixer les claus per tal de tenir cura de la persona que cuida a un altre, en aquest cas, malalts amb demències. El sr. Montaner va donar rellevància al fet que per cuidar-se com cuidador s'ha d'estar clar en aquelles coses que tenim sota el nostre control i aquelles que no tant. D'aquesta manera podem influir de forma efectiva sobre el que ens passa. A més va presentar una recomanació en forma d'acrònim per recordar totes les coses que podem fer per cuidar-nos durant el compliment de les tasques com cuidador/a:

SABER:

S: cuidar la pròpia SALUT

A: saber demanar AJUDA

B: BUSCAR plaer en les coses que agraden

E: reconèixer les pròpies EMOCIONS i parlar-ne

R: procurar el REPÒS amb relaxació, ioga, etc

Per altra banda, Jacobs va destacar que la tasca de ser cuidador significa canviar molts d'hàbits i estil de vida que tenen com a conseqüència moltes pèrdues que s'han de reajustar al nucli familiar. Donada aquesta situació,  la sra. Jacobs va donar informació sobre els diversos recursos socials per evitar la claudicació familiar  que s'ofereixen a la Comarca i també va explicar com és el procediment per demanar reconeixement del grau de dependencia i d’altres.