8 de octubre de 2018

Jornada Ferides Vasculars: Cures protocolitzades


El dia 26 d’octubre de 2018 de 10 a 13 h al CSSV es realitzarà una nova jornada de ferides vasculars. Serà la 3ª jornada que realitzem i es fruit de l’interès que ha generat en les altres edicions realitzades al 2017 i 2018.  Aquesta jornada està oberta al territori i és a càrrec de la Comissió de Nafres del CSSV i la Sra. Carmen Alba Montilla, un referent en el sector com a Especialista de la Unitat Funcional de Ferides.

La jornada està adreçada a metges, farmacèutics, infermers i fisioterapeutes i es realitza de forma gratuïta als professionals del sector, prèvia inscripció.

L’objectiu de la jornada és mostrar metodologies de treball orientades a la unificació de criteris d’actuació i derivació de pacients amb lesions.  D’aquesta forma integrem cada vegada més el treball per un únic objectiu amb els diferents professionals implicats en el nostre territori:  la millora de les ferides vasculars com a objectiu comú!