8 de octubre de 2018

La Comissió d’Infeccions del CSSV presenta un Póster al 24è Congrés de Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia el 18 i 19 d'octubre a l'Acadèmia de Barcelona


La Comissió d’Infeccions del CSSV integrat al Grup de Treball de Malalties Infeccioses en Geriatría (GTMIG) presenta un Póster al:

24è Congrés de Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia el 18 i 19 d'octubre a l'Acadèmia de Barcelona.

El póster ha estat seleccionat dins els 10 treballs que es presentaran en format comunicació oral de 8 minuts dels quals es premiaran als tres millors treballs originals.

Presenta una comparació dels resultats del projecte Healthcare-Associated Infections Longterm Care Facilities (HALT), concretament del HALT-2 (2013) i HALT-3 (2017) en el que el nostre centre va participar dins d’un grup de centres sociosanitaris de Catalunya (integrats dins el programa VINCat) i Espanya.

El HALT és un estudi de prevalença sobre les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS) i l’ús d’antimicrobians als centres sociosanitaris i de llarga estada / residencials.

El lema del congrés “Abordatge de precisió en l’atenció a la persona gran” recull tres dels pilars de l’atenció geriàtrica i del coneixement gerontològic:  la necessitat del diagnòstic de precisió des d’una perspectiva multidimensional, l’aproximació holística a la presa de decisions, així com les intervencions de valor en la provisió de serveis a aquestes persones.

Els objectius de l’estudi de comparació de resultats de prevalença que ha realitzat la Comissió d’Infeccions del CSSV són:

  1. La descripció evolutiva de prevalença de les Infeccions Relacionades amb l’Assistència Sanitària (IRAS) i ús d’antimicrobians als Centres Sociosanitaris.
  2. Identificar les prioritats d’acció per reduir les IRAS i millorar l’ús d’anitmicrobians.
  3. Millorar l’atenció i la seguretat de l’usuari.

Les professionals que han realitzat l’estudi i presentaran el póster dins del marc del congrés són la Sra. Esther Guardiola (infermera), la Dra. Aurora Ruperez (metge) i la Sra. Maria Sardà (infermera).

Moltes felicitats a totes elles!