5 de octubre de 2018

Nou projecte en el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès -CSSV


L’Ajuntament de Vilafranca i el Consorci Sociosanitari han anunciat l’inici d’un nou projecte que revertirà en el benefici de la comarca. Es tracta de l’ampliació de 80 noves places de residència que s’afegiran a les 111 ja existents. Per a dur a terme aquesta ampliació es construirà un nou edifici d’uns 2.000 m2 annex al Centre Ricard Fortuny, per la banda del pàrquing.

Aquest nou projecte es un reconeixement a la feina que realitzen els professionals que formen part del Ricard Fortuny i al mateix temps, és una bona oportunitat de creixement i de nous llocs de treball a Vilafranca.