22 de febrer de 2018

Simulacre el en Centre Ricard Fortuny


El passat dia 13 de febrer, a les 16:00h, es va dur a terme un simulacre d’evacuació en el nostre centre, concretament a la unitat 7. L’organització de l’evacuació va ser la correcta i molt satisfactòria tant per part dels usuaris, com de les persones treballadores com dels nostres assessors en prevenció de riscos laborals que també hi van participar. Aquests simulacres són de vital importància perquè ajuden a poder millorar qualsevol aspecte organitzatiu i tècnic que es detecti quan es duen a terme.

Aquest any han participat en aquest simulacre d’evacuació un total de 17 persones treballadores i en el procés d’evacuació es van mobilitzar 39 usuaris per tant hi varen participar un total de 54 persones

Agraïm la col.laboració i la bona predisposició del personal del torn de tarda.