20 de juny de 2017

Simulacre en el CSSV


El passat dia 13 de juny, a les 22:40h, es va dur a terme un simulacre en el nostre centre, essent la primera vegada que es fa en el torn de nit. L’organització de l’evacuació va ser la correcta i molt satisfactòria tant per part dels usuaris, com de les persones treballadores com dels nostres assessors en prevenció de riscos laborals que també hi van participar.

Han participat en aquest simulacre d’evacuació un total de 12 persones treballadores . El procés d’evacuació va comportar la molbilitacaió del personal intern del sector afectat en un total de 16 perosnes ( 4 usuaris).

Agraïm la participació de tot el perosnal del torn de nit.