1 de juliol de 2016

EL CSSV FORMA PART D’UN PROJECTE SOBRE L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA IMPULSAT PEL CSC


Professionals de la residència del centre Ricard Fortuny formen part del Grup de Treball d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) des del 2015.

L'ACP significa un canvi del model social actual cap a una atenció més digna i més centrada en la persona, amb una major participació de la persona atesa i tenint en compte les seves necessitats específiques.

Què és l'ACP?

El pla estratègic 2015-2017 del Consorci Sociosanitari de Vilafranca (CSSV) estableix com a línia estratègica impulsar aquest model d'atenció a la dependència, un model social integral més participatiu i centrat en les persones, en la preservació dels seus drets, desitjos, dignitat i qualitat de vida.  Així doncs, per assolir aquest model es necessari crear un marc d'actuació que permeti seguir avançant en la pràctica professional, en la nova definició de rols i en els models organitzatius, per donar respostes ambicioses a les necessitats de la gent gran en situació de dependència.  I per  això, el Centre Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, ens vam adherir al programa multicèntric de formació i acompanyament en la implantació de les Bones Pràctiques en l'atenció integral i centrada que impulsa el CSC que tot un referent en la matèria com a Lourdes Bermejo.