19 de maig de 2016

Accions formatives del “Pla de millora del confort entre els usuàris i professionals”


El passat dia 11 de maig es va celebrar, al Centre Ricard Fortuny una acció formativa “Contenció emocional, atenció de les persones amb demència” que basteix el  “Pla de millora del confort entre els usuàris i professionals”. Aquesta formació que va tenir molt bona acollida per part dels més de 25 professionals va ser realitzada pels docents: Xavier Montaner, neuropsicòleg, Dr. Genís Cervates, metge del treball i Mercè Martínez, terapeuta ocupacional.

L’objectiu principal era abordar el tema de com comunicar-se davant el malalt d’Alzeimer, donar eines d’apropament per arribar a les persones amb demència i disernir quan s’està davant d’una relació de violència d’intencionalitat davant d’una situació de no intencionalitat produïda per una situació d’agitació i/o descompensació de la malataltia de l’usuari. El curs, de caràcter pràctic, es va aprofitar per tractar situacions viscudes i es va arribar a la conclusió que totes a excepció d’una, es tractava de situacions de no intencionalitat.

Vist l’interès que va tenir l’acció formativa s’ha previst realitzar una segona edició amb un format de tres hores por poder posar en pràctica les eines i idees que donen els experts.

D’altra banda, es continuarà realitzant l’acció formativa com actuar davant de possibles situacions  adverses amb el docent, el Sr. Joan Martínez, davant la bona valoració. Actualment s’han realitzat tres edicions on hi ha passat més de 45 professionals i és té previst fer una quarta edició amb la participació de 15 professionals més. L’objectiu es donar continuïtat a aquestes accions formatives.