Adhesió del CSSV al Comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El Centre Ricard Fortuny s’ha adherit al Comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’adhesió té com a objectiu el compromís de ser tutelats pel CEIC de l’Hospital Universitari de Bellvitge que té com a missió de vetllar pels drets i la seguretat del pacients que participen en projectes d’investigació biomèdica.  El CEIC és un comitè de bioètica independent integrat per diferents professionals sanitaris i no sanitaris, que utilitza el diàleg com a principal eina de treball. Vetlla perquè en tot moment per la dignitat i la salut dels pacients que participen en investigacions clíniques, incorpora el compromís moral dels investigadors i un control exhaustiu dels projectes de recerca.  (document d’adhesió)

Amb aquesta adhesió el Centre Ricard Fortuny vol donar un pas més en el compromís de la qualitat, la formació i la recerca.