Retribució Gerent:

 

Retribucions:

  • Taules salarials, I Conveni Col·lectiu dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.
  • Taules salarials, VI Conveni Marc Estatal de Serveis d'atenció a les persones depenents i desenvolupament de la promoció a la autonomia personal.

 

 Declaració de béns patrimonials (Gerent)